Plynový sporák je jedným z najbežnejších spotrebičov v našich domácnostiach. Jeho správna inštalácia a pripojenie sú kľúčové pre zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého používania. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo by ste sa nemali pokúšať zapojiť plynový sporák sami, ale radšej by ste mali požiadať odborníka, aby túto prácu vykonal. Súlad s platnými predpismi

Bezpečnosť a spoľahlivosť plynových zariadení v domácnostiach a firmách je nesmierne dôležitá. V súvislosti s touto problematikou sa často vynára otázka, či poisťovne vyžadujú revíziu plynových zariadení – pri poisťovaní nehnuteľnosti, alebo výplate poisteného v prípade poistnej udalosti. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť revízií a na postoj poisťovní k tejto téme. Dôležitosť revízií

Výmena regulátorov tlaku plynu

Firma RTHOMOLA má za sebou 30 rokov pôsobenia na trhu v oblasti revízií a údržby plynových zariadení. Máme bohaté skúsenosti s výmenami regulátorov v bytových domoch, firmách a rodinných domoch. Ak máte záujem o odborné posúdenie stavu vášho regulátora (revíziu) alebo chcete váš starý regulátor tlaku plynu vymeniť za nový, tak nás neváhajte kontaktovať! Prečítajte

V dnešnej dobe je používanie zemného plynu v mnohých oblastiach neodmysliteľné. Nech už ide o priemyselnú výrobu, domáce spotrebiče alebo iné aplikácie, regulácia tlaku plynu je kľúčovým faktorom pre bezpečné a efektívne fungovanie týchto systémov. Práve tu vstupuje do hry regulátor tlaku plynu, zariadenie zodpovedné za udržiavanie konštantného tlaku plynu v systéme. Čo je regulátor

Čo robiť pri úniku plynu

Pri úniku plynu je dôležité zachovať pokoj a konať rýchlo, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo výbuchu. V tomto článku sa dozviete, ako sa správne zachovať pri úniku plynu a aké kroky podniknúť, aby ste minimalizovali riziko úrazu alebo požiaru. 1. Zistite, či ide o únik plynuPrvým krokom je určiť, či ide skutočne o únik

Pri modernizácii bytu / rodinného domu je možné vďaka plynovej kondenzačnej technike ušetriť až do 30 % nákladov na vykurovanie. Dobrou voľbou sú plynové kondenzačne kotly Vitodens Viessmann – umožňujú rýchlu a jednoduchú výmenu doterajšich, už zastaralých kotlov. Plynový kondenzačný kotol Viessmann – Vitodens 100-W umožňuje vďaka svojim malým rozmerom, nízkej hmotnosti a minimálnej hlučnosti

Revízia plynového zariadenia

V prvom rade si vysvetlíme čo je to odborná prehliadka a revízia plynového zariadenia. Odborná prehliadka a revízia plynového zariadenia je proces, ktorý sa vykonáva na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti plynových zariadení. Je to kontrola a overenie správnej funkčnosti a bezpečnosti plynových zariadení, ako sú napríklad kotly, ohrievače vody, plynové varné dosky, sporáky a plynové

Pri kondenzačných kotloch vzniká kondenzát. Tento roztok je jemne kyslý a je ho potrebné odviesť do kanalizácie, prípadne roztok odvedený do ČOV a žumpy je potrebné neutralizovať neutralizačným zariadením. Dôležitý je odvod kondenzátu, ktorý má hodnotu pH až 4,8 a za hodinu trvalého chodu ho kotol vyprodukuje 2 až 2,5 l (kotol s výkonom 20 až 25

Revízia plynového zariadenia je jednou z najdôležitejších prevencií, ktoré majú za cieľ zabezpečiť bezpečnosť, spoľahlivosť a ochranu zdravia pri používaní plynových zariadenií. V tomto článku sa zameriame na zodpovednosť majiteľov plynových zariadení a to, prečo je prevencia tak dôležitá. Zodpovednosť majiteľov plynových zariadení spočíva v tom, že majú povinnosť pravidelne nechať svoje zariadenie skontrolovať a

Zemný plyn a jeho použitie

Zemný plyn a jeho použitie

Zemný plyn je fosílny plyn, ktorý sa skladá prevažne z metánu a iných plynných zložiek. Je to veľmi užitočné palivo, ktoré sa využíva na vykurovanie, varenie, ohrev vody a v priemysle. Tu je niekoľko základných vlastností zemného plynu: Zemný plyn je užitočné a obľúbené palivo, ktoré sa využíva na mnoho rôznych účelov. Jeho vlastnosti robia

Čo je Oxid uhoľnatý

Čo je Oxid uhoľnatý

Používanie plynových spotrebičov v domácnostiach a v priemysle je jedným z najbežnejších zdrojov emisií oxidu uhoľnatého (CO) do atmosféry. Tieto spotrebiče zahŕňajú plynové kotly, plynové varné dosky, plynové sušičky a ďalšie. CO sa pri používaní týchto spotrebičov uvoľňuje v procese spaľovania zemného plynu alebo propan-butanových zmesí. Toto uvoľňovanie CO je dôležitým faktorom v súvislosti s

Servisná prehliadka plynového atmosferického a kondenzačného kotla

Servisná prehliadka plynového kotla je dôležitá pre udržanie jeho optimálnej funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Aby ste si mohli vychutnať teplé a pohodlné bývanie, je dôležité mať kotol v dokonalom stave. Pravidelná servisná prehliadka je preto nevyhnutná. Servisná prehliadka atmosferického kotla zahŕňa: Servisná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa: Nedodržanie pravidelnej servisnej prehliadky plynového kotla môže mať vážne

Technológia ISB – ScaleBuster

Čo ISB dokáže ScaleBuster® – ISB® je zariadenie na galvanickú úpravu vody bez použitia chemikálií, solí, elektriny, magnetov a bez finančných výdavkov na údržbu. Patrí medzi zariadenia s najekologickejším prístupom k odstraňovaniu vodného kameňa a hrdze.ISB® sa úspešne využíva na ochranu potrubí pitnej vody ako aj v priemyselných systémoch využívajúcich vodu na rôzne výrobné účely

CO alarm je jediný prostriedok na zisťovanie prítomnosti CO (oxid uhoľnatý)!Na Slovensku sa každoročne otrávia oxidom uhoľnatým desiatky ľudí a mnohí z nich otrave podľahnú. Tieto tragédie môže odvrátiť spoľahlivý prístroj na signalizáciu prítomnosti oxidu uhoľnatého. Rad poplachových prístrojov na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého X-Series bol optimalizovaný na použitie profesionálmi v oblasti ochrany obytných priestorov