Revízie plynových zariadení.

Firma HOMOLA ponúka  plynárenské práce, revízie plynových zariadení , montáž  plynových spotrebičov ( kotlov , ohrievačov,  sporákov ).

Revízia plynového zariadenia je kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení bez úniku plynu a škodlivého oxidu uhoľnatého. Revízia plynových zariadení a  spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať 1x ročne, napriek tomu, že nie je povinná.

Majitelia rodinných domov sú  podľa zákona o tepelnej energetike povinný udržiavať plynové rozvody aj domovú regulačnú stanicu (tí, ktorí ju vlastnia pri dome) a zariadenia v dobrom technickom stave. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd spôsobených plynovými zariadeniami.

Firma HOMOLA Vám ponúka :

• montáž  plynových  a vodovodných  potrubí
• revízie plynových zariadení
• odstránenie porevíznych závad
• montáž (výmena ) domových regulátorov tlaku plynu
• výmena zastaralých plynových uzáverov K-800 za guľové uzávery plynu
• montáže a výmeny plynových kotlov, kachli, ohrievačov vody  a  plynových sporákov

ohrievač vody  stiahnuť