Servisná prehliadka plynového atmosferického a kondenzačného kotla

Servisná prehliadka plynového kotla je dôležitá pre udržanie jeho optimálnej funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Aby ste si mohli vychutnať teplé a pohodlné bývanie, je dôležité mať kotol v dokonalom stave. Pravidelná servisná prehliadka je preto nevyhnutná. Servisná prehliadka atmosferického kotla zahŕňa: Servisná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa: Nedodržanie pravidelnej servisnej prehliadky plynového kotla môže mať vážne

Technológia ISB – ScaleBuster

Čo ISB dokáže ScaleBuster® – ISB® je zariadenie na galvanickú úpravu vody bez použitia chemikálií, solí, elektriny, magnetov a bez finančných výdavkov na údržbu. Patrí medzi zariadenia s najekologickejším prístupom k odstraňovaniu vodného kameňa a hrdze.ISB® sa úspešne využíva na ochranu potrubí pitnej vody ako aj v priemyselných systémoch využívajúcich vodu na rôzne výrobné účely

CO alarm je jediný prostriedok na zisťovanie prítomnosti CO (oxid uhoľnatý)!Na Slovensku sa každoročne otrávia oxidom uhoľnatým desiatky ľudí a mnohí z nich otrave podľahnú. Tieto tragédie môže odvrátiť spoľahlivý prístroj na signalizáciu prítomnosti oxidu uhoľnatého. Rad poplachových prístrojov na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého X-Series bol optimalizovaný na použitie profesionálmi v oblasti ochrany obytných priestorov