Pri kondenzačných kotloch vzniká kondenzát. Tento roztok je jemne kyslý a je ho potrebné odviesť do kanalizácie, prípadne roztok odvedený do ČOV a žumpy je potrebné neutralizovať neutralizačným zariadením. Dôležitý je odvod kondenzátu, ktorý má hodnotu pH až 4,8 a za hodinu trvalého chodu ho kotol vyprodukuje 2 až 2,5 l (kotol s výkonom 20 až 25

Revízia plynového zariadenia je jednou z najdôležitejších prevencií, ktoré majú za cieľ zabezpečiť bezpečnosť, spoľahlivosť a ochranu zdravia pri používaní plynových zariadení. V tomto článku sa zameriame na zodpovednosť majiteľov plynových zariadení a to, prečo je prevencia tak dôležitá. Zodpovednosť majiteľov plynových zariadení spočíva v tom, že majú povinnosť pravidelne nechať svoje zariadenie skontrolovať a

Zemný plyn a jeho použitie

Zemný plyn a jeho použitie

Zemný plyn je fosílny plyn, ktorý sa skladá prevažne z metánu a iných plynných zložiek. Je to veľmi užitočné palivo, ktoré sa využíva na vykurovanie, varenie, ohrev vody a v priemysle. Tu je niekoľko základných vlastností zemného plynu: Zemný plyn je užitočné a obľúbené palivo, ktoré sa využíva na mnoho rôznych účelov. Jeho vlastnosti robia

Čo je Oxid uhoľnatý

Čo je Oxid uhoľnatý

Používanie plynových spotrebičov v domácnostiach a v priemysle je jedným z najbežnejších zdrojov emisií oxidu uhoľnatého (CO) do atmosféry. Tieto spotrebiče zahŕňajú plynové kotly, plynové varné dosky, plynové sušičky a ďalšie. CO sa pri používaní týchto spotrebičov uvoľňuje v procese spaľovania zemného plynu alebo propan-butanových zmesí. Toto uvoľňovanie CO je dôležitým faktorom v súvislosti s

Servisná prehliadka plynového atmosferického a kondenzačného kotla

Servisná prehliadka plynového kotla je dôležitá pre udržanie jeho optimálnej funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Aby ste si mohli vychutnať teplé a pohodlné bývanie, je dôležité mať kotol v dokonalom stave. Pravidelná servisná prehliadka je preto nevyhnutná. Servisná prehliadka atmosferického kotla zahŕňa: Servisná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa: Nedodržanie pravidelnej servisnej prehliadky plynového kotla môže mať vážne

Technológia ISB – ScaleBuster

Čo ISB dokáže ScaleBuster® – ISB® je zariadenie na galvanickú úpravu vody bez použitia chemikálií, solí, elektriny, magnetov a bez finančných výdavkov na údržbu. Patrí medzi zariadenia s najekologickejším prístupom k odstraňovaniu vodného kameňa a hrdze.ISB® sa úspešne využíva na ochranu potrubí pitnej vody ako aj v priemyselných systémoch využívajúcich vodu na rôzne výrobné účely

CO alarm je jediný prostriedok na zisťovanie prítomnosti CO (oxid uhoľnatý)!Na Slovensku sa každoročne otrávia oxidom uhoľnatým desiatky ľudí a mnohí z nich otrave podľahnú. Tieto tragédie môže odvrátiť spoľahlivý prístroj na signalizáciu prítomnosti oxidu uhoľnatého. Rad poplachových prístrojov na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého X-Series bol optimalizovaný na použitie profesionálmi v oblasti ochrany obytných priestorov