Revízia plynových zariadení v Nitre a okolí

Revízia plynových zariadení v Nitre a okolí

Bývate v Nitre alebo v jej širokom okolí a potrebujete revíziu plynového zariadenia vo vašom byte alebo v rodinnom dome? Pomôžeme vám! ..ale na úvod sa vám musíme poďakovať!

„To že čítate tento článok značí, že ste zodpovedným a ohľaduplným majiteľom svojej nehnuteľnosti. Vaša starostlivosť o bezpečnosť nás nesmierne teší. S nami ste na správnej ceste k zabezpečeniu bezpečnejšieho prostredia pre vás a vašich blízkych. Ďakujeme za vašu dôveru.

Prečo sú revízie plynových zariadení dôležité?

 1. Identifikácia problémov: revízny technik vykonáva kontrolu a skúšku plynového zariadenia, aby sa uistil, že všetky súčasti fungujú správne, z plynového zariadenia neuniká plyn a neexistujú žiadne potenciálne problémy.
 2. Ochrana domácnosti a rodiny: včasným odhalením problémov na plynovom zariadení sa minimalizuje riziko úniku plynu, zdravotných komplikácií, ako aj možnosti požiarov a výbuchov a tým aj možným stratám na životoch.
 3. Ochrana nehnuteľnosti: neodhalené problémy s plynovými zariadeniami môžu spôsobiť vážne poškodenie domu alebo bytu – ako napríklad úniky plynu, koróziu potrubí alebo poruchy plynového zariadenia. Pravidelná revízia umožňuje identifikovať tieto problémy včas a prijať opatrenia na ich opravu, čím sa predchádza vzniku väčších škôd a finančných stratám.

Čo vám ponúkame

Áno, presne to, kvôli čomu ste nás takto virtuálne navštívili: Revíziu plynového zariadenia pre vašu nehnuteľnosť (byt, rodinný dom).

V Nitre a okolí ponúkame revízie plynových zariadení a kontrolu plynových spotrebičov v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00. Samozrejme, vykonanie revízie plynových zariadení sa dá dohodnúť aj mimo týchto hodín a to aj cez víkendy a sviatky. Zo všetkých síl sa vám budeme snažiť vyhovieť.

V ponuke máme aj tzv. urgentné vykonanie revízie. Táto revízia plynových zariadení je vykonaná urgentne. To znamená, že revíznu správu v papierovej podobe obdržíte maximálne do 24 hodín od objednávky a to bez ohľadu na to, či sa jedná o pracovný deň, víkend alebo sviatok. Do tej doby prebehne obhliadka nehnuteľnosti a následné spracovanie revíznej správy. Pri urgentnej revízii sa ale musíte pripraviť aj na to, že prídeme vaše plynové zariadenie obhliadnuť aj neskoro v noci – na ráno sa nečaká. Urgentná revízia je služba s príplatkom.

Aká je cena revízie plynového zariadenia

Cena sa odvíja od typu nehnuteľnosti (byt, rodinný dom), od rozsahu plynového zariadenia, počtu pripojených plynových spotrebičov a v neposlednom rade aj od typu revízie – či sa jedná o revíziu východiskovú (pri prvom pripojení, alebo pri opätovnom pripojení plynovej prípojky), alebo o revíziu prevádzkovú ktorá sa vykonáva v pravidelných intervaloch. Z týchto objektívnych dôvodov nie je možné určiť univerzálnu cenu revízie – aj keby sme to chceli. Pravdupovediac sme taký cenník aj skúsili vytvoriť, ale z dôvodov vyššie napísaných mal taký cenník toľko kombinácií a bol tak veľmi neprehľadný, že sme to vzdali. Prečo? ..pravdu? Nevyznali by ste sa v ňom 🙂

Nemusíte sa ale báť vysokej ceny! Cena revízie plynových zariadení nie je strašiakom. Rádovo stojí približne pár desiatok eur.

Čo všetko vo vašom byte / rodinnom dome skontrolujeme?

 • kontrola tesnosti a funkčnosti všetkých uzatváracích ventilov na plynovode a HUP
 • tesnosť spojov a možný únik plynu na plynových meracích hodinách
 • tesnosť spojov a možný únik plynu na regulátore tlaku plynu (ak je)
 • správna funkcia regulátora tlaku plynu (ak je)
 • kontrola vodivého prepojenia
 • kontrola upevnenia plynovodu
 • vizuálna kontrola spojov (rozoberateľných, pevných) na celom plynovode
 • tesnosť spojov a možný únik plynu na spojoch plynovodu (rozoberateľné, pevné) na celom plynovode
 • kontrola náterov a označení
 • tesnosť spojov a možný únik plynu na pripojení plynových spotrebičov

Po ukončení revízie je zákazník okamžite oboznámený s výsledkom kontroly – aj s nájdenými závadami.

Kontaktujte nás ešte dnes!

Tešíme sa že ste dočítali až sem a ak máte záujem o revíziu plynových zariadení v Nitre a okolí alebo potrebujete viac informácií o našich službách tak nás neváhajte kontaktovať. Vaša bezpečnosť je našou prioritou, a sme tu, aby sme vám ju pomohli zabezpečiť.

Ak máte záujem objednať sa online prejdite na OBJEDNÁVKU REVÍZIE ONLINE