Výmena starého plynového kotla

Výmena starého atmosferického plyn. kotla za kondenzačný plynový kotol.   Pri modernizácii bytu – rodinného domu je možné vďaka plynovej kondenzačnej technike ušetriť až do 30 % nákladov na vykurovanie.  Dobrou voľbou sú plynové  kondenzačne kotly  Vitodens  Viessmann – umožňujú rýchlu a jednoduchú  výmenu doterajšich už  zastaralých  kotlov.     Plynový kondenzačný kotol  Viessmann – Vitodens 100-W  […]

Servisná prehliadka plynového atmosferického a kondenzačného kotla

Servisná prehliadka atmosferického kotla zahŕňa: kontrola prívodu plynu zhodnotenie celkového stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu premeranie  plynotesnosti plynového rozvodu kotla kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému kontrola elektrickej časti kotla premeranie  a prípadné dotlakovanie expanzomatu vyčistenie hlavného horáka a elektród, výmenníka kontrola zapálenia horáka, […]

Technológia ISB – ScaleBuster

   Čo ISB dokáže ScaleBuster® – ISB® je zariadenie na galvanickú úpravu vody bez použitia chemikálií, solí, elektriny, magnetov a bez finančných výdavkov na údržbu. Patrí medzi zariadenia s najekologickejším prístupom k odstraňovaniu vodného kameňa a hrdze. ISB® sa úspešne využíva na ochranu potrubí pitnej vody ako aj v priemyselných systémoch využívajúcich vodu na rôzne výrobné […]

Nebezpečný plyn CO – Čo je oxid uhoľnatý (CO)

Oxid uhoľnatý (Carbonmonooxid, CO) je silno jedovatý plyn, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní palív. Je neviditeľný, bez zápachu a preto je veľmi ťažko zistiteľný ľudskými zmyslami. Oxid uhoľnatý sa vdychovaním viaže na červené krvné farbivo hemoglobín (vzniká karbonylhemoglobin) asi 220 krát lepšie ako kyslík. Stačí veľmi malá koncentrácia oxidu uhoľnatého, aby zablokoval schopnosť krvi viazať […]

CO alarm X-séria

Poplachové prístroje na zisťovanie prítomnosti CO ( oxidu uhoľnatého ) napájané z batérie  HONEYWELL   XC70 , XC 100 CO alarm je jediný prostriedok na zisťovanie prítomnosti CO ( oxid uhoľnatý ) ! Na Slovensku sa každoročne otrávia oxidom uhoľnatým desiatky ľudí a mnohí z nich otrave podľahnú. Tieto tragédie môže odvrátiť spoľahlivý prístroj na signalizáciu […]

Pomáhame bytovým spoločenstvám

V bytových domoch sa najčastejšie stretávame s rekonštrukciou spoločných stúpajúcich rozvodov v inštalačných šachtách v jednotlivých bytoch a rekonštrukciou ležatých rouvodov v suteréne bytového domu. Spoločné rozvody sú rozvody od vstupu do objektu po uzáver v bytovom jadre . Zbytok potrubia aj s armatúrami od uzáveru v bytovom jadre patrí bytu a nie je súčasťou […]