Regulátor tlaku plynu

Regulátor tlaku plynu  je určený na znižovanie tlaku zemného plynu zo vstupného stredného tlaku na výstupný nízky tlak a na udržiavanie výstupného tlaku plynu v danom rozsahu pri zmenách vstupného tlaku a veľkosti prietoku. Regulátor je vhodný pre domové prípojky, prípadne aj pre väčšie objekty.

Regulátor po uplynutí doby určujúcej výrobcom  stráca možnosť bezpečne regulovať tlak plynu a tým ohrozuje bezpečie domácnosti. Plynový regulátor preto treba pravideľne kontrólovať  a v prípade zistenia závad na zariadení je ho treba ihneď repasovať alebo vymeniť. Plynový regulátor je majetlom majiteľa odberného miesta a preto majiteľ plne zodpovedá za jeho bezpečný chod , kontrolu  a  údržbu.

 

ekb10_small

EKB 10

alz

Alz-6U/AB

   Regulátor tlaku plynu je vybavený :    • Bezpečnostný rýchlouzáver (BU)

                                               • Poistný ventil (PV)

                                                              •  Odvetrávací otvor (VENT)

   Regulátory tlaku plynu spĺňajú požiadavky normy STN ЕN 12 279

 

 

        Regulátory tlaku plynu po životnosti   regulator20151026_134512

 

 

 

 

 

 

 

Alz-6U/AB  nový