Výmena regulátorov tlaku plynu

Výmena regulátorov tlaku plynu

zastaralé regulátory tlaku plynu po životnosti – nezodpovedajú bezpečnostným normám a predpisom

           

 

zastaralé uzávery plynu v domovej regulačnej stanici

pred výmenou     po výmene