Kontaktujte nás

Revízie a servis vykonávame:

- Bratislava a okolie
- Nitra a okolie

Objednať revíziu / servis online

Objednajte si revíziu plynových zariadení alebo servis online.

Kontaktné informácie

Milan Homola RT, RT-HOMOLA
Sídlo: Schurmannova 13, Nitra 949 01, Slovenská republika
Prevádzka: J. Smreka 1, Bratislava
IČO: 32741936
DIČ: 1030936313
Číslo živnostenského registra: 403-5836
email: info(@)rthomola.sk

Bankové spojenie

Sberbank Slovensko, a. s., Fraňa Mojtu 8, 949 01 Nitra, Slovensko
Číslo účtu: 3002072909/3100
IBAN: SK1431000000003002072909
SWIFT: LUBASKBX

Osvedčenia a oprávnenia

číslo osvedčenia: 077 INA 1998 PZ A Bg1,h

číslo oprávnenia: 070 INA 1997 PZ M,0 Ah Bg1, h

číslo osvedčenia: OSV P S2023/00685/01 PZ Bf,g,h

Kto sme a akú máme históriu?

Firma RTHOMOLA má za sebou 30 rokov pôsobenia na trhu v oblasti revízií a údržby plynových zariadení. Počas svojej existencie sa stala jednou z najdôveryhodnejších a najspoľahlivejších firiem na Slovensku, čo potvrdzujú aj desiatky tisíc spokojných zákazníkov.

Hlavnou činnosťou spoločnosti RTHOMOLA je poskytovanie odborných skúšok plynových zariadení pre domácnosti, bytové domy a firmy. Okrem toho firma vykonáva aj montáž a rekonštrukciu plynových zariadení a poskytuje poradenstvo v oblasti úspory energií.

Profesionalita, skúsenosti a spoľahlivosť sú pre spoločnosť RTHOMOLA kľúčovými faktormi, ktoré si získali u svojich zákazníkov v priebehu rokov. Firma má za sebou absolvovanie tisícov inštalácií a rekonštrukcií plynových zariadení, ako aj desiatky tisíc plynových revízií, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a kvalitu prevádzky týchto zariadení.

História firmy RTHOMOLA je príkladom úspešného podnikania, kde dlhoročné skúsenosti, odbornosť a spoľahlivosť zabezpečujú vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Spoločnosť RTHOMOLA je ideálnym partnerom pre každého, kto hľadá kvalitné a spoľahlivé služby v oblasti revízie a údržby plynových zariadení.

Prečo je pravidelná
revízia plynových zariadení
dôležitá?

01. Bezpečnosť

Pravidelná revízia plynových zariadení je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania týchto zariadení. Neodhalené poruchy a úniky plynu môžu viesť k vážnym nehodám a požiarom, čo môže mať katastrofálne následky.

02. Zdravie

Poruchy a zlyhania plynových zariadení môžu mať negatívny vplyv na zdravie ľudí, ktorí sú vystavení plynovým emisiám (zemný plyn, CO..). Revízia plynových zariadení zabezpečuje ich správne fungovanie a minimalizuje riziko zdravotných problémov spojených s používaním týchto zariadení.

03. Úspora nákladov

Pravidelná revízia plynových zariadení môže pomôcť zistiť potenciálne problémy, ktoré by mohli viesť k zvýšeným nákladom na prevádzku - únik plynu, nedokonalé spaľovanie a pod.. Oprava týchto problémov včas môže minimalizovať náklady na údržbu a zabezpečiť úsporu energií.

04. Zákonné požiadavky

Revízie plynových zariadení sú povinné v súlade s vyhláškou 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami plynovými. Nedodržanie povinností v tejto oblasti môže viesť k zvýšenému riziku pre užívateľov a prevádzkovateľov plynových zariadení.

HORE