plyn

Firma RT-HOMOLA Vám už 23 rokov ponúka revízie plynových zariadení, odborné skúšky plynových zariadení, odstránenie porevíznych závad, montáže plynových a vodovodných potrubí. Ponúkame montáž všetkých druhov plynových kotlov a plynových spotrebičov v domácnostiach, v rodinných domoch, a aj vo firmách. Zákon o energetike hovorí, že každý majiteľ domu alebo bytu by mal udržiavať plynové zariadenia v zodpovedajúcom technickom stave. Plynové zariadenie ako sporáky a ohrievače, ktoré majú výkon od 5 kW do 0,5 MW, by mal podľa vyhlášky prehliadnuť revízny technik raz za rok. Neodkladajte preto pravidelné servisné prehliadky plynových kotlov a plynových spotrebičov vo svojej domácnosti, alebo vo firme. Pravidelnou revíziou plynového zariadenia a pravideľným servisom plynových kotlov a plynových spotrebičov si zabezpečíte ich bezpečnú a úspornú prevádzku. Firma RT-HOMOLA Vám zabezpečí revíziu aj servis plynových kotlov a plynových spotrebičov za najlepšie ceny.

ČO VÁM PONÚKAME

 • Revízie plynových zariadení

  Revízie Vašich plynových zariadení v domácnosti a vo firme

 • CO snímač X-séria Honeywell

  Poplachový prístroj na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého ( CO ).
  10 rokov životnosť a záruka.

 • Predaj a montáž regulátorov tlaku plynu

  Predaj a montáž regulátorov tlaku plynu

 • Montáž plynových prípojok a rozvodov plynových potrubí

  Montáž plynových prípojok a rozvodov plyn. potrubia v rodinných domoch, bytových domoch a firmách

 • Montáž plynový spotrebičov ( kotlov, ohrievačov a sporákov )

  Montáž plynový spotrebičov ( kotlov, ohrievačov a sporákov )

 • Montáž vodovodných potrubí

  Montáž vodovodných potrubí v rodinných domoch, bytových domoch a firmách

Sme aliančný partner ZSE ProfiServis

Firma RT Homola je oprávneným a odborne spôsobilým aliančným partnerom ZSE pre revízie plynových zariadení , rekonštrukciu plynovodov , montáž prípojok zemného plynu a pre montáž plynových zariadení a spotrebičov.

NEZABÚDAJTE!

Pravidelnou revíziou plynového zariadenia a servisnou prehliadkou kotla a plynových spotrebičov si zabezpečíte ich bezpečnú a úspornú prevádzku!

Len naša firma Vám ponúka objednávku plynovej revízie a servisu online