Neutralizátor kondenzátu Far

Neutralizator kondenzu Far

 

Neutralizator kondenzu Far

Pri kondenzačných kotloch vzniká kondenzát. Tento roztok je jemne kyslý a je ho

potrebné odviesť do kanalizácie, prípadne  roztok odvedený do ČOV a žumpy  je potrebné  neutralizovať
neutralizačným zariadením.

Dôležitý je odvod kondenzátu, ktorý má hodnotu pH až 4,8 a za hodinu trvalého chodu ho kotol vyprodukuje 2 až 2,5 l (kotol s výkonom 20 až 25 kW). Kotle s vykonom nad 25 kW  majú byť opatrené neutralizátorom kondenzátu pri odvodu kondenzu do ČOV a žumpy.

Neutralizátor kyslého kondenzátu je zariadenie , ktoré pri inštalácií na na vypúšťacie potrubie kondenzu z kotla reguluje pH vody a mení ju z kyslej na zásaditú. Neutralizátor kyslého kondenzátu je dodávaný vrátane neutralizačného granulátu.

Neutralizátor kyslého kondenzátu obsahuje granulovaný uhličitan vápenatý. Táto látka spôsobuje zmenu pH z kyslej na zásaditú , teda mení kondenzát vypúšťaný z kondenzačného kotla na zásadný.

Neutralizácia kondenzátu je nutná:

-pri domových kanalizačných systémoch – SRN podľa DIN 4261

-pri nevyhovujúcich materiáloch odpadného potrubia – napr. betónových potrubiach  ( žumpy )

-pri domových kanalizačných systémoch s malým prietokom, s ČOV

VŽDY PODĽA POŽIADAVIEK PREVÁDZKOVATEĽA MIESTNEJ KANALIZAČNEJ SIETE

neutralizator kondenzu