Technológia ISB – ScaleBuster

   Čo ISB dokáže

ScaleBuster® – ISB® je zariadenie na galvanickú úpravu vody bez použitia chemikálií, solí, elektriny, magnetov a bez finančných výdavkov na údržbu. Patrí medzi zariadenia s najekologickejším prístupom k odstraňovaniu vodného kameňa a hrdze.
ISB® sa úspešne využíva na ochranu potrubí pitnej vody ako aj v priemyselných systémoch využívajúcich vodu na rôzne výrobné účely po celom svete už viac ako 15 rokov.
Ochrana pred korózoiu je založená na princípe reaktívnej anódy, ktorý je známy v lodnom priemysle. ISB® využíva tento efekt na ochranu vodných systémov pred koróziou.
Zinok uvoľňovaný z anódy ISB® reaguje s hrdzou (Fe2O3) a vzniká magnetit (Fe3O4). Magnetit vytvorí na stenách potrubia ochranný film a korózia je tým zastavená.

Ako ScaleBuster pracujeprierez isb

ISB® pracuje na galvanickom princípe:

1. odstraňuje vodný kameň
Galvanické napätie medzi zinkovou anódou a plášťom ISB® spôsobuje, že čiastočky vápnika vo vode sa nabaľujú do väčších častíc guľovitého tvaru. Vznikajú až 15-násobne väčšie guľôčky, ktoré nevytvárajú kryštály uhličitanu vápenatého, ale sú odplavené prúdom vody.

Ako sa to udeje?
Zinkové ióny (Zn+2) vo vode pretekajúcej cez ISB® vytvoria s katiónmi (HCO3-, SO42-, Cl- a pod.) pevnú väzbu. Následne vznikne tzv. „ionophore“ molekula (je to syntetizovaná molekula, niečo ako taxík pre ióny) tým, že sa naviažu ďalšie anióny (Ca+2, Mg+2, Na+2, Al+2).
Vzniknutá molekula iónov zmení 7 µm ihlicovité útvary na 110 µm guľovité útvary.potrubie isb
Takéto  molekuly sa  neusádzajú v  potrubí,  ale  sú  vodou odplavené                            z vodného okruhu  a preto sa neprichytávajú na povrchu potrubí po vysušení.            Nevzniká vodný kameň.

ISB® má navyše schopnosť redukovať po malých čiastočkách aj usadený           vodný kameň.
Ihlicovitá štruktúra uloženého vodného kameňa je rozložená relaxačným     efektom.   „Nové“   guľovité  molekuly  narážajú  neustále  na vodný kameň                 a  CO2  postupne  pomaly  uvoľní  usadený vodný kameň.
Koncentrácia častíc uvoľnených z usadeného vodného kameňa je tak nízka, že nemá žiaden škodlivý vplyv na ľudský organizmus. Navyše sú to častice, ktoré sú inak bežne obsiahnuté v pitnej vode.

2. zastavuje koróziu
Galvanickým efektom sú zo zinkovej anódy generované elektróny.
Zn → Zn+2 + 2e-
Uvoľnené elektróny zinku potom reagujú s hrdzou ( Fe203 ) a pomaly ju menia na magnetit ( Fe304 ).
2 Fe203 (hrdza) + e- → 2 Fe304 ( magnetit )
Neustále generované elektróny v interakcii s magnetitom potom vytvárajú stabilizované železo ( Fe+-0 ) a hrdza je definitívne stabilizovaná.
2 Fe304 + 5 e- → 2 Fe+-0 ( stabilizované železo )

Aké sú prínosy?

– Úprava vody pomocou ISB® prebieha celkom bez chemických prísad a tiež bez elektrickej energie, čím chráni životné prostredie a znižuje náklady na prevádzku.
– ISB® zamedzuje vzniku prostredia, v ktorom sa množia zdraviu nebezpečné baktérie Legionella. Zabraňuje ich premnoženiu, čím chráni ľudské zdravie.
– Zachováva vo vode všetky minerály dôležité pre ľudský organizmus.
– Pri činnosti ISB® sa do vody uvoľňuje malé množstvo zinku, ktorý je pre organizmus človeka prospešný, dokonca nevyhnutný.
– Pri prevádzkovaní ISB® nie je potrebný žiadny servis a teda ani obslužný personál.
– Produkty ISB® sú vyrábané v plnej zhode s ISO 9001:2000, predpismi zo Súpisu predpisov o vode WRAS [1] a sú schválené nemeckou TÜV, inštitúciou s celosvetovou reputáciou pre najprísnejší režim testovania bezpečnosti a sú certifikované pre priemysel vyrábajúci výbušniny nemeckou inštitúciou IBExU – Institut für Sicherheitstechnik GmbH.