Správne naplánovaná a odborne vykonaná servisná prehliadka plynového zariadenia vo Vašom dome-byte , robí Váš dom-byt bezpečnejší a Vaše zariadenie spoľahlivejšie.

Servis ( čistenie ) plynových  spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať  1 x ročne.

Servisná prehliadka atmosferického kotla zahŕňa:

 • kontrola prívodu plynubaxi
 • zhodnotenie celkového stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • premeranie  plynotesnosti plynového rozvodu kotla
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • premeranie  a prípadné dotlakovanie expanzomatu
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród, výmenníka
 • kontrola zapálenia horáka, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke

Servisná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa:

 • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • vyčistenie priestoru kotlaviessmann
 • prečistenie filtra na spiatočke, doplnenie tlaku v expanznejnádobe  na hodnoty uvedené výrobcom
 • vyčistenie horáka
 • vyčistenie výmenníka
 • vyčistenie sifónu kondenzátu
 • preverenie a očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu,s možnosťou preventívnej výmeny
 • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku,u kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora
 • kontrola funkcie  bezpečnostných systémov
 • kontrola tesnosti plynových armatúr  detektorom úniku plynu
 • vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla