Pomáhame bytovým spoločenstvám

V bytových domoch sa najčastejšie stretávame s rekonštrukciou spoločných stúpajúcich rozvodov v inštalačných šachtách v jednotlivých bytoch a rekonštrukciou ležatých rouvodov v suteréne bytového domu. Spoločné rozvody sú rozvody od vstupu do objektu po uzáver v bytovom jadre . Zbytok potrubia aj s armatúrami od uzáveru v bytovom jadre patrí bytu a nie je súčasťou výmeny . V minulých rokoch sa v objektoch bytovej výstavby používali oceľové pozinkované potrubia na rozvod teplej , studenej a cirkulačnej vody. V dnešnej dobe sa používajú na rekonštrukcie vodovodných potrubí ( SV-studená voda, TÚV-teplá úžitková voda, CVcirkulačná voda ) nové moderné plastové materiály, ktoré sa vyznačujú lepšími izolačnými vastnosťami, menším odporom , dlkšou životnosťou. Pri rekonštrukcii plynových potrubí sa pôvodné plynové potrubie zdemontuje a nahradí sa novým rozvodom z čiernych zváraných oceľových rúr na pôvodné miesto. Kanalizačné zvyslé potrubia sú zvyčajne z azbestocementu , pričom spodná časť potrubia v suterénoch domu bola navrhovaná z liatiny . Pri rekonštrukciách kanalizácie sa potrubie navrhuje z PVC rúr. Pri každej rekonštrukcii potrubí v bytových domoch sa jednotlivé druhy použitých materiálov dohodnú na základe požiadavok objednávateľa. Rekonštrukcie zdravotechnických zariadení sa v prevažnej miere vykonávajú pre potrebu obnovy bytového fondu , kedy pôvodné rozvody stratili svoju funkčnosť a čoraz častejšie sa vyskytovali v systéme nečakané poruchy. Po rekonštrukcii rozvodov doporučujeme navrhnúť vhodnú filtráciu a úpravu vody proti nečistotám a vodnému kameňu z dôvodu agresívnej a tvrdej vody čo dobu bezporuchovosti a spoľahlivosti výrazne skracuje.

Ak máte záujem spolupracovať s našou firmou, kontaktijte nás mailom na info@rthomola.sk, alebo telefonicky na číslach 0903/224 705 a 0903/619 285.