Zapojenie plynových spotrebičov a výmena plynových hadíc

Potrebujete zapojiť plynový sporák, plynovú varnú dosku, kachle, alebo plynový krb? Potrebujete vymeniť starú nevyhovujúcu plynovú hadicu ktorou je pripojený plynový spotrebič za novú? Pomôžeme vám s tým!

Bezpečnosť domova začína s revíziou plynových zariadení!

Bezpečnosť a účinnosť sú dôležité faktory pri používaní rôznych plynových zariadení. Pravidelná revízia týchto spotrebičov môže zachovať ich bezpečnosť a účinnosť, a tým pomôcť predísť nebezpečným situáciám.

Rýchly kontakt

Objednajte si revíziu plynových zariadení, servis alebo zapojenie plynového spotrebiča

Ako často treba vykonať revíziu plynových zariadení?

- Prečo je revízia plynových zariadení nevyhnutná pre bezpečnosť mňa, mojej rodiny a bezpečnosť vo firmách?

Všetky odpovede na vaše otázky

V ktorých mestách vykonávame revízie a servis?

- Bratislava a okolie
- Nitra a okolie

Máte otázku alebo sa chcete poradiť?

Čo vám

ponúkame

Firma RT-HOMOLA už 30 rokov ponúka revízie plynových zariadení, odborné skúšky plynových zariadení pre domácnosti, bytové domy, firmy a nebytové priestory. Ďalej vám ponúkame odborné zapojenie plynových spotrebičov, výmeny nevyhovujúcich plynových hadíc, montáž a servis všetkých druhov plynových spotrebičov a vybraných druhov kotlov.

Revízie plynových zariadení

Východiskové a prevádzkové revízie plynových zariadení v domácnostiach, rodinných domoch, bytových domoch a vo firmách

Montáž a rekonštrukcia

Plynových prípojok, plynových rozvodov , plynových regulátorov v rodinných domoch, bytových domoch a vo firmách

Zapojenie plynových spotrebičov

Odborné zapojenie plynových spotrebičov, výmenu plynových hadíc k spotrebičom, výmena starých uzáverov pred spotrebičmi

Kto sme a akú máme históriu?

Firma RTHOMOLA má za sebou 30 rokov pôsobenia na trhu v oblasti revízií a údržby plynových zariadení. Počas svojej existencie sa stala jednou z najdôveryhodnejších a najspoľahlivejších firiem na Slovensku, čo potvrdzujú aj desiatky tisíc spokojných zákazníkov.

Hlavnou činnosťou spoločnosti RTHOMOLA je poskytovanie odborných skúšok plynových zariadení pre domácnosti, bytové domy a firmy. Okrem toho firma vykonáva aj montáž a rekonštrukciu plynových zariadení a poskytuje poradenstvo v oblasti úspory energií.

Profesionalita, skúsenosti a spoľahlivosť sú pre spoločnosť RTHOMOLA kľúčovými faktormi, ktoré si získali u svojich zákazníkov v priebehu rokov. Firma má za sebou absolvovanie tisícov inštalácií a rekonštrukcií plynových zariadení, ako aj desiatky tisíc plynových revízií, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a kvalitu prevádzky týchto zariadení.

História firmy RTHOMOLA je príkladom úspešného podnikania, kde dlhoročné skúsenosti, odbornosť a spoľahlivosť zabezpečujú vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Spoločnosť RTHOMOLA je ideálnym partnerom pre každého, kto hľadá kvalitné a spoľahlivé služby v oblasti revízie a údržby plynových zariadení.

Prečo je pravidelná
revízia plynových zariadení
dôležitá?

01. Bezpečnosť

Pravidelná revízia plynových zariadení je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania týchto zariadení. Neodhalené poruchy a úniky plynu môžu viesť k vážnym nehodám a požiarom, čo môže mať katastrofálne následky.

02. Zdravie

Poruchy a zlyhania plynových zariadení môžu mať negatívny vplyv na zdravie ľudí, ktorí sú vystavení plynovým emisiám (zemný plyn, CO..). Revízia plynových zariadení zabezpečuje ich správne fungovanie a minimalizuje riziko zdravotných problémov spojených s používaním týchto zariadení.

03. Úspora nákladov

Pravidelná revízia plynových zariadení môže pomôcť zistiť potenciálne problémy, ktoré by mohli viesť k zvýšeným nákladom na prevádzku - únik plynu, nedokonalé spaľovanie a pod.. Oprava týchto problémov včas môže minimalizovať náklady na údržbu a zabezpečiť úsporu energií.

04. Zákonné požiadavky

Revízie plynových zariadení sú povinné v súlade s vyhláškou 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami plynovými. Nedodržanie povinností v tejto oblasti môže viesť k zvýšenému riziku pre užívateľov a prevádzkovateľov plynových zariadení.

HORE