Montáž  prípojok a rozvodov plynu v rodinných domoch ( objektoch ). 

Ako postupovať pri plynofikácii rodinného domu ?

Ak ste sa rozhodli plynofikovať rodinný dom ( novostavbu ), v prvom rade musíte zabezpečiť montáž plynového rozvodu v rodinnom dome ( objekte ).

 

  • Odberné plynové zariadenie (OPZ) – zariadenie určené na odber plynu v rodinnom dome.S300-STL-B6-320x320  Ide o vonkajšie a vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče.

 

  • Domová regulačná zostava/skrinka – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu,  meradla zemného plynu a ostatných montážnych komponentov .  Skrinka býva umiestnená zvyčajne v oplotení na hranici verejného priestranstva a súkromnéh  pozemku žiadateľa a je prístupná z verejného priestranstva.

 

  • Montáž plynovej prípojky od domovej regulačnej zostavy  po domový uzáver plynu a samotný rozvod plynu v rodinnom dome ( objekte ) po uzávery plynu pred budúcimi plynovými spotrebičmi  by mala realizovať montážna firma s platným  osvedčením od inšpektorátu bezpečnosti práce na činnosť  montáž plynových zariadení.

 

admin-ajax

 

  •  Po ukončení montážnych prác  Revízny technik plynových zariadení  vystaví správy :    Revízia plynového zariadenia  a   Tlaková skúška plynového zariadenia

 

  • Správy vystavené revíznym technikom majiteľ nehnuteľnosti odnesie do spoločnosti SPP .