Montáž plynového sporáka , várovej dosky.

596x335_S2M08E101440

Montáž plynového sporáka alebo várovej dosky môže

vykonávať iba odborne spôsobilá osoba.

 

 

Plynové spotrebiče sa montujú na špeciálne flexi plynové hadice poEurotis_1dľa EU normy. Bezpečnostná celokovová flexi hadica na plyn, určená na pripojenie plynových spotrebičov s maximálnym prevádzkovým tlakom 0,5 bar.
Požiarna odolnosť 650°C / 30min. V súlade s EN 14800:2007.

20160209_101843