Nové kúrenie.

Montáž  rozvodov kúrenia, montáž  radiátorov

Rozvody kurenia z medi  majú dlhú, desiatkami rokov overenú životnosť, sú odolné proti korózii, nestarnú, ich vlastnosti sa časom nemenia, sú odolné proti UV žiareniu aj zmenám teplôt.

Medené rúry majú malé tlakové straty, vnútorný povrch je hladký a najmä pri spojoch sa prietokový prierez nezužuje.

Nové rozvody kúrenia spolu s novými radiátormi je energeticky úspornejšie.

Montáž nových rozvodov kúrenia z medených trubiek.

                                                   

Výmena starých radiátorov za nové panelové radiátory.