Detektor plynu slúži na indikáciu úniku horľavých plynov (zemný plyn, metán, propán, bután).