Neutralizátor kondenzátu Far

Neutralizator kondenzu Far

 

Neutralizator kondenzu Far

Pri kondenzačných kotloch vzniká kondenzát. Tento roztok je jemne kyslý a je ho

potrebné odviesť do kanalizácie, prípadne  roztok odvedený do ČOV a žumpy  je potrebné  neutralizovať
neutralizačným zariadením.

Dôležitý je odvod kondenzátu, ktorý má hodnotu pH až 4,8 a za hodinu trvalého chodu ho kotol vyprodukuje 2 až 2,5 l (kotol s výkonom 20 až 25 kW). Kotle s vykonom nad 25 kW  majú byť opatrené neutralizátorom kondenzátu pri odvodu kondenzu do ČOV a žumpy.

Neutralizátor kyslého kondenzátu je zariadenie , ktoré pri inštalácií na na vypúšťacie potrubie kondenzu z kotla reguluje pH vody a mení ju z kyslej na zásaditú. Neutralizátor kyslého kondenzátu je dodávaný vrátane neutralizačného granulátu.

Neutralizátor kyslého kondenzátu obsahuje granulovaný uhličitan vápenatý. Táto látka spôsobuje zmenu pH z kyslej na zásaditú , teda mení kondenzát vypúšťaný z kondenzačného kotla na zásadný.

Neutralizácia kondenzátu je nutná:

-pri domových kanalizačných systémoch – SRN podľa DIN 4261

-pri nevyhovujúcich materiáloch odpadného potrubia – napr. betónových potrubiach  ( žumpy )

-pri domových kanalizačných systémoch s malým prietokom, s ČOV

VŽDY PODĽA POŽIADAVIEK PREVÁDZKOVATEĽA MIESTNEJ KANALIZAČNEJ SIETE

neutralizator kondenzu

 

Výmena starého plynového kotla

Výmena starého atmosferického plyn. kotla za

kondenzačný plynový kotol.  

kondenzačný plyn. kotol

Pri modernizácii bytu – rodinného domu je možné vďaka plynovej kondenzačnej technike ušetriť až do 30 % nákladov na vykurovanie. 

Dobrou voľbou sú plynové  kondenzačne kotly  Vitodens  Viessmann – umožňujú rýchlu a jednoduchú  výmenu doterajšich už  zastaralých  kotlov.

atmosferický plyn. kotol

 

 

Plynový kondenzačný kotol  Viessmann – Vitodens 100-W  umožňuje vďaka svojim malým rozmerom, nízkej hmotnosti a minimálnej hlučnosti počas prevádzky  jednoduchú integráciu do obytných priestorov . 

Kombinovaný kotol dosahuje vysoký odberný výkon a vysoký komfort dodávky teplej vody.

 

Správne pripojenie plyn. kotla na rozvod kúrenia , studenej a teplej úžitkovej vody.

                           

Servisná prehliadka plynového atmosferického a kondenzačného kotla

Servisná prehliadka atmosferického kotla zahŕňa:

 • kontrola prívodu plynubaxi
 • zhodnotenie celkového stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • premeranie  plynotesnosti plynového rozvodu kotla
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • premeranie  a prípadné dotlakovanie expanzomatu
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród, výmenníka
 • kontrola zapálenia horáka, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke

 

Servisná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa:

 • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • vyčistenie priestoru kotlaviessmann
 • prečistenie filtra na spiatočke, doplnenie tlaku v expanznejnádobe  na hodnoty uvedené výrobcom
 • vyčistenie horáka
 • vyčistenie výmenníka
 • vyčistenie sifónu kondenzátu
 • preverenie a očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
 • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku, u kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora
 • kontrola funkcie  bezpečnostných systémov
 • kontrola tesnosti plynových armatúr  detektorom úniku plynu
 • vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla

 

Technológia ISB – ScaleBuster

   Čo ISB dokáže

ScaleBuster® – ISB® je zariadenie na galvanickú úpravu vody bez použitia chemikálií, solí, elektriny, magnetov a bez finančných výdavkov na údržbu. Patrí medzi zariadenia s najekologickejším prístupom k odstraňovaniu vodného kameňa a hrdze.
ISB® sa úspešne využíva na ochranu potrubí pitnej vody ako aj v priemyselných systémoch využívajúcich vodu na rôzne výrobné účely po celom svete už viac ako 15 rokov.
Ochrana pred korózoiu je založená na princípe reaktívnej anódy, ktorý je známy v lodnom priemysle. ISB® využíva tento efekt na ochranu vodných systémov pred koróziou.
Zinok uvoľňovaný z anódy ISB® reaguje s hrdzou (Fe2O3) a vzniká magnetit (Fe3O4). Magnetit vytvorí na stenách potrubia ochranný film a korózia je tým zastavená.

Ako ScaleBuster pracujeprierez isb

ISB® pracuje na galvanickom princípe:

1. odstraňuje vodný kameň
Galvanické napätie medzi zinkovou anódou a plášťom ISB® spôsobuje, že čiastočky vápnika vo vode sa nabaľujú do väčších častíc guľovitého tvaru. Vznikajú až 15-násobne väčšie guľôčky, ktoré nevytvárajú kryštály uhličitanu vápenatého, ale sú odplavené prúdom vody.

Ako sa to udeje?
Zinkové ióny (Zn+2) vo vode pretekajúcej cez ISB® vytvoria s katiónmi (HCO3-, SO42-, Cl- a pod.) pevnú väzbu. Následne vznikne tzv. „ionophore“ molekula (je to syntetizovaná molekula, niečo ako taxík pre ióny) tým, že sa naviažu ďalšie anióny (Ca+2, Mg+2, Na+2, Al+2).
Vzniknutá molekula iónov zmení 7 µm ihlicovité útvary na 110 µm guľovité útvary.potrubie isb
Takéto  molekuly sa  neusádzajú v  potrubí,  ale  sú  vodou odplavené                            z vodného okruhu  a preto sa neprichytávajú na povrchu potrubí po vysušení.            Nevzniká vodný kameň.

ISB® má navyše schopnosť redukovať po malých čiastočkách aj usadený           vodný kameň.
Ihlicovitá štruktúra uloženého vodného kameňa je rozložená relaxačným     efektom.   „Nové“   guľovité  molekuly  narážajú  neustále  na vodný kameň                 a  CO2  postupne  pomaly  uvoľní  usadený vodný kameň.
Koncentrácia častíc uvoľnených z usadeného vodného kameňa je tak nízka, že nemá žiaden škodlivý vplyv na ľudský organizmus. Navyše sú to častice, ktoré sú inak bežne obsiahnuté v pitnej vode.

2. zastavuje koróziu
Galvanickým efektom sú zo zinkovej anódy generované elektróny.
Zn → Zn+2 + 2e-
Uvoľnené elektróny zinku potom reagujú s hrdzou ( Fe203 ) a pomaly ju menia na magnetit ( Fe304 ).
2 Fe203 (hrdza) + e- → 2 Fe304 ( magnetit )
Neustále generované elektróny v interakcii s magnetitom potom vytvárajú stabilizované železo ( Fe+-0 ) a hrdza je definitívne stabilizovaná.
2 Fe304 + 5 e- → 2 Fe+-0 ( stabilizované železo )

Aké sú prínosy?

– Úprava vody pomocou ISB® prebieha celkom bez chemických prísad a tiež bez elektrickej energie, čím chráni životné prostredie a znižuje náklady na prevádzku.
– ISB® zamedzuje vzniku prostredia, v ktorom sa množia zdraviu nebezpečné baktérie Legionella. Zabraňuje ich premnoženiu, čím chráni ľudské zdravie.
– Zachováva vo vode všetky minerály dôležité pre ľudský organizmus.
– Pri činnosti ISB® sa do vody uvoľňuje malé množstvo zinku, ktorý je pre organizmus človeka prospešný, dokonca nevyhnutný.
– Pri prevádzkovaní ISB® nie je potrebný žiadny servis a teda ani obslužný personál.
– Produkty ISB® sú vyrábané v plnej zhode s ISO 9001:2000, predpismi zo Súpisu predpisov o vode WRAS [1] a sú schválené nemeckou TÜV, inštitúciou s celosvetovou reputáciou pre najprísnejší režim testovania bezpečnosti a sú certifikované pre priemysel vyrábajúci výbušniny nemeckou inštitúciou IBExU – Institut für Sicherheitstechnik GmbH.

Nebezpečný plyn CO – Čo je oxid uhoľnatý (CO)

Oxid uhoľnatý (Carbonmonooxid, CO) je silno jedovatý plyn, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní palív. Je neviditeľný, bez zápachu a preto je veľmi ťažko zistiteľný ľudskými zmyslami. Oxid uhoľnatý sa vdychovaním viaže na červené krvné farbivo hemoglobín (vzniká karbonylhemoglobin) asi 220 krát lepšie ako kyslík. Stačí veľmi malá koncentrácia oxidu uhoľnatého, aby zablokoval schopnosť krvi viazať a prenášať kyslík. Vzniká tak tkanivová hypoxia s možnosťou až tragických dôsledkov pre organizmus s následkom smrti. Prvými príznakmi prítomnosti CO vo vzduchu je zvyčajne bolesť hlavy a nevoľnosť. Za normálnych prevádzkových podmienok v miestnostiach s dobre inštalovanými spotrebičmi palív as dobrým vetraním zostáva koncentrácia oxidu uhoľnatého pod nebezpečnou úrovňou.

Nebezpečná koncentrácia oxidu uhoľnatého môže vzniknúť v dôsledku jednej alebo viacerých podmienok:
1. Zlý alebo neodborne nainštalovaný spotrebič
2. Zanedbaná revízie spotrebiče
3. Čiastočne alebo úplne upchatý komín
4. Nedostatočne vetraná miestnosť

Následky otravy oxidom uhoľnatým (CO)
Oxid uhoľnatý sa viaže na červené krvné farbivo (hemoglobín) a znižuje množstvo kyslíka prenášaného krvou.
200 ppm *) Slabá bolesť hlavy, únava, závraty, nevoľnosť po 2-3 hodinách.
400 ppm *) Bolesť prednej časti hlavy po 1-2 hodinách, životu nebezpečný stav po 3 hod.
800 ppm *) Nevoľnosť, závraty a kŕče do 45 minút. Bezvedomie do 2 hodín.
Smrť v priebehu 2-3 hodín.
1600 ppm *) Nevoľnosť, závraty a kŕče do 20 minút. Smrť počas 1 hodiny.
6400 ppm *) Nevoľnosť, závraty a kŕče počas 1-2 minút. Smrť v priebehu 10-15 minút.

* ppm (parts per milion) – častíc na 1 milión. 10 000 ppm = 1%.

Známky ľahké intoxikácie oxidom uhoľnatým sa objavujú pri premene asi 10 až 25% hemoglobínu na karbonylhemoglobin. Ide o bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, otupenie myslenie a prekrvenie v tvári. Stredne ťažká hladina karbonylhemoglobinu v krvi (25 až 45%) sa prejavuje zmätenosť, vracanie, ospalosť až bezvedomie. Ťažká intoxikácia je sprevádzaná obsadením približne 45 až 60% hemoglobínu oxidom uhoľnatým a prejavuje sa kŕčmi, bezvedomím s poruchami dýchania, šokom a fixovanou mydriasou. U veľmi ťažkých a smrteľných stavov má pacient pery, líca aj iné časti tela, prípadne aj mŕtvolné škvrny postihnutých špeciálne svetlo červený odtieň, ktorý je spôsobený světle červeným ( „čerešňovým“) zafarbením karbonylhemoglobinu. Hladina karbonylhemoglobinu je cez 60%.

CO alarm X-séria

Poplachové prístroje na zisťovanie prítomnosti CO ( oxidu uhoľnatého ) napájané z batérie  HONEYWELL   XC70 , XC 100

CO alarm je jediný prostriedok na zisťovanie prítomnosti CO ( oxid uhoľnatý ) !
Na Slovensku sa každoročne otrávia oxidom uhoľnatým desiatky ľudí a mnohí z nich otrave podľahnú. Tieto tragédie môže odvrátiť spoľahlivý prístroj na signalizáciu prítomnosti oxidu uhoľnatého.

Rad poplachových prístrojov na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého X-Series bol optimalizovaný na použitie profesionálmi v oblasti ochrany obytných priestorov pred CO. Spĺňa potreby profesionálnych správcov nehnuteľností a náročných súkromných osôb

Poplachový prístroj na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého spustí úplný poplachový signál pred prejavením prvých príznakov úniku CO, čím je koncentrácia CO vyššia , tým rýchlejšie prístroj spustí poplachový signál. Oxid uhoľnatý je veľmi jedovatý plyn, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní fosílnych palív, napríklad plynu, uhlia, oleja atď. V ideálnom prípade by poplachový prístroj mal byť v každej miestnosti, v ktorej sa nachádza zariadenie na spaľovanie paliva a z dôvodu zvýšenej bezpečnosti by sa ešte jeden prístroj mal umiestniť do miestnosti , v ktorých sa spí.

Rad X-Series spoločnosti Honeywell zahŕňa úplné riešenie kompatibilných požiarnych poplachových prístrojov na zisťovanie prítomnosti CO ( oxidu uhoľnatého ). Poplachový prístroj má malý kompaktný dizajn, vhodne zapadne do obytného priestoru. Pre vysokú spoľahlivosť , jednoduchú prevádzku a ovládanie koncovým užívateľom je vhodný do všetkých bytových aj nebytových priestorov.

Poplachový prístroj na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého  Heneywell  XC 70, XC 100  má

 • pamäť poplachového prístroja a zapisovač udalostí;
 • voliteľný predbežný poplachový signál;
 • režim sledovania nízkej úrovne ;
 • signál konca životnosti;
 • 10 rokov ( XC100,  ) alebo 7 rokov ( XC70 )  životnosť a záruka;
 • bezúdržbový – netreba vymieňať žiadne súčasti;
 • zdroj napájania je lítiová batéria s dlhodobou životnosťou ( 3 V – uzavretá );
 • signalizačné zariadenie spĺňa podmienky noriem  EN 50291-1:2010 ; EN 50291-2 : 2010

 

Prečo práve prístroj na signalizáciu prítomnosti CO ( oxidu uhoľnatého )   Honeywell XC70 a XC100.

Pretože najspoľahlivejšie chráni Váš život a životy Vašich blízkych !

 • nehlási falošný poplach;
 • v prípade malej koncentrácie prístroj spustí poplach iba vtedy, ak je oxid uhoľnatý v ovzduší tak dlho, že v dôsledku jeho nahromadenia môže neskôr dôjsť k otrave;
 • ak je však v ovzduší vysoké množstvo oxidu uhoľnatého, zariadenie vyhlási poplach okamžite;

Pomáhame bytovým spoločenstvám

V bytových domoch sa najčastejšie stretávame s rekonštrukciou spoločných stúpajúcich rozvodov v inštalačných šachtách v jednotlivých bytoch a rekonštrukciou ležatých rouvodov v suteréne bytového domu. Spoločné rozvody sú rozvody od vstupu do objektu po uzáver v bytovom jadre . Zbytok potrubia aj s armatúrami od uzáveru v bytovom jadre patrí bytu a nie je súčasťou výmeny . V minulých rokoch sa v objektoch bytovej výstavby používali oceľové pozinkované potrubia na rozvod teplej , studenej a cirkulačnej vody. V dnešnej dobe sa používajú na rekonštrukcie vodovodných potrubí ( SV-studená voda, TÚV-teplá úžitková voda, CVcirkulačná voda ) nové moderné plastové materiály, ktoré sa vyznačujú lepšími izolačnými vastnosťami, menším odporom , dlkšou životnosťou. Pri rekonštrukcii plynových potrubí sa pôvodné plynové potrubie zdemontuje a nahradí sa novým rozvodom z čiernych zváraných oceľových rúr na pôvodné miesto. Kanalizačné zvyslé potrubia sú zvyčajne z azbestocementu , pričom spodná časť potrubia v suterénoch domu bola navrhovaná z liatiny . Pri rekonštrukciách kanalizácie sa potrubie navrhuje z PVC rúr. Pri každej rekonštrukcii potrubí v bytových domoch sa jednotlivé druhy použitých materiálov dohodnú na základe požiadavok objednávateľa. Rekonštrukcie zdravotechnických zariadení sa v prevažnej miere vykonávajú pre potrebu obnovy bytového fondu , kedy pôvodné rozvody stratili svoju funkčnosť a čoraz častejšie sa vyskytovali v systéme nečakané poruchy. Po rekonštrukcii rozvodov doporučujeme navrhnúť vhodnú filtráciu a úpravu vody proti nečistotám a vodnému kameňu z dôvodu agresívnej a tvrdej vody čo dobu bezporuchovosti a spoľahlivosti výrazne skracuje.

Ak máte záujem spolupracovať s našou firmou, kontaktijte nás mailom na info@rthomola.sk, alebo telefonicky na číslach 0903/224 705 a 0903/619 285.