Servisná prehliadka plynového atmosferického a kondenzačného kotla

Servisná prehliadka atmosferického kotla zahŕňa:

  • kontrola prívodu plynubaxi
  • zhodnotenie celkového stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
  • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
  • premeranie  plynotesnosti plynového rozvodu kotla
  • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému
  • kontrola elektrickej časti kotla
  • premeranie  a prípadné dotlakovanie expanzomatu
  • vyčistenie hlavného horáka a elektród, výmenníka
  • kontrola zapálenia horáka, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
  • kontrola funkcie trojcestného ventilu
  • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
  • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
  • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke

 

Servisná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa:

  • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
  • vyčistenie priestoru kotlaviessmann
  • prečistenie filtra na spiatočke, doplnenie tlaku v expanznejnádobe  na hodnoty uvedené výrobcom
  • vyčistenie horáka
  • vyčistenie výmenníka
  • vyčistenie sifónu kondenzátu
  • preverenie a očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
  • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku, u kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora
  • kontrola funkcie  bezpečnostných systémov
  • kontrola tesnosti plynových armatúr  detektorom úniku plynu
  • vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla