Pomáhame bytovým spoločenstvám
V bytových domoch sa najčastejšie stretávame s rekonštrukciou spoločných stúpajúcich rozvodov v inštalačných šachtách v jednotlivých bytoch a rekonštrukciou ležatých rozvodov v suteréne bytového domu. Spoločné rozvody sú rozvody od vstupu do objektu po uzáver v bytovom jadre. ČÍTAŤ ĎALEJ ČÍTAŤ ĎALEJ

 
Už od roku 1992 Vám ponúkame:

• revízie plynových zariadení
• revízie plynových kotlov a kotolní
• odborné skúšky plynových zariadení
• rekonštrukcie vodovodných potrubí
• rekonštrukcie plynových potrubí
• rekonštrukcie kanalizačných potrubí 
• odstránenie porevíznych závad


Len naša firma Vám ponúka objednávku plynovej revízie ONLINE
Oprávnenie na montáž a opravu plynových zariadení PDF
Osvedčenie o odbornosti PDF
Certifikát na službu ZSE ProfiServis PDF

Koniec výbuchom plynu!

Koniec výbuchom plynu!
Ako prvý na Slovensku Vám ponúkame domový detektor úniku plynu s bezpečnostným rýchlouzáverom, ktorý zabezpečí vypnutie hlavného prívodu plynu pri detekcii plynu v objekte. ČÍTAŤ ĎALEJ ČÍTAŤ ĎALEJ

Revízie plynových zariadení pre klientov ZSE

Revízie plynových zariadení pre klientov ZSE
Spoločnosť Homola poskytuje klientom ZSE zľavu 30% zo štandardnej ceny revízie plynových zariadení. Ak odoberáte od ZSE elektrinu alebo plyn, revíziu si môžete objednať prostredníctvom online formulára na www.zse.sk. ČÍTAŤ ĎALEJ ČÍTAŤ ĎALEJ

Aliančný partner ZSE ProfiServis

Aliančný partner ZSE ProfiServis
Spoločnosť Homola je oprávneným a odborne spôsobilým aliančným partnerom ZSE pre výstavbu, montáž, rekonštrukciu a servis plynovodov a prípojok zemného plynu a pre servis plynových zariadení a spotrebičov. ČÍTAŤ ĎALEJ ČÍTAŤ ĎALEJ


Technológia
ISB® - ScaleBuster® chráni
celý vodovodný systém mnoho
rokov (a to bez potreby údržby)
od vodného kameňa a korózie súčasne.

- chráni pred vodným kameňom
- koróziou a legionelou - odstraňuje existujúce nánosy vodného kameňa
- chráni celý vodovodný systém vrátane spotrebičov
- šetrí energiu, životné prostredie, zdravie aj peniaze
- mení úžitkové vlastnosti vody, nie však jej obsah

ČÍTAŤ ĎALEJ ČÍTAŤ ĎALEJ

Firma RT-HOMOLA Vám už 21 rokov ponúka revízie plynových kotlov zariadení, revízie plynových spotrebičov, odborné skúšky plynových zariadení, odstránenie porevíznych závad, rekonštrukcie plynových, vodovodných a kanalizačných potrubí. Ponúkame revízie všetkých druhov plynových kotlov a plynových spotrebičov, ktorú prevádzame v domácnostiach, v rodinných domoch, a aj vo firmách. Zákon o energetike hovorí, že každý majiteľ domu alebo bytu by mal udržiavať plynové zariadenia v zodpovedajúcom technickom stave. Plynové zariadenie ako sporáky a ohrievače, ktoré majú výkon od 5 kW do 0,5 MW, by mal podľa vyhlášky prehliadnuť revízny technik raz za rok. Neodkladajte preto pravidelné prehliadky plynových kotlov a plynových spotrebičov vo svojej domácnosti, alebo vo firme. Pravidelnou revíziou plynových kotlov a plynových spotrebičov si zabezpečíte ich bezpečnú a úspornú prevádzku. Firma RT-HOMOLA Vám zabezpečí revíziu plynových kotlov a plynových spotrebičov za najlepšie ceny.

© 2010 - 2011 Homola Všetky práva vyhradené. Reprodukcia, prenos, šírenie alebo ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy HOMOLA, je zakázané okrem prípadu, keď sa tak deje s povolením.  Reklamné odkazy: